Rotary Club Novi Sad Neoplanta
  • rcneoplanta@gmail.com
  • Utorak 20h
decor

Rotary klub Novi Sad - Neoplanta

Rotari zajednica i Novi Sad postali su bogatiji za još jedan klub. 3. februara 2022. čarterovan je Rotary Club of Novi Sad - Neoplanta, kao 71. klub u Distriktu 2483. Rotari je međunarodna humanitarna i servisna organizacija koja okuplja 1.4 miliona članova u preko 46.000 klubova širom sveta.

Latinska reč Neoplanta, kako je Novi Sad dobio ime 1748. godine, prevedena je koristeći koren staroslovenske reči „sjad“ ili „sad“, kao “Novi Sad”, “Novi zasad” ili “Nova plantaža”. Neoplanta je na mađarski jezik prevedena kao Uj-Videgh, na nemački Ney-Satz ili Neusatz, a na bugarski kao Mlada Loza. Neoplanta 🌱 i zbog simbolike a kako bi, iz tada novoosnovanog grada, bio pokrenut i novi život za njegove stanovnike.

Misija

Naša misija je nesebično služenje zajednici i dobročinstvo, uz poštovanje principa rotiranja u ulogama, različitosti u idejama i jednakosti u pravima.
O radu kluba

Vizija

Poštujući osnovnu viziju rotarijanstva služimo zajednici u skladu sa ciljevima održivog razvoja (SDGs - Sustainable Development Goals) i “GLOCAL” (global+local) principima globalnih izazova i lokalnih prioriteta.
Vizija

Ciljevi

Projekti i akcije pomoći pojedincima, osetljivim i ranjivim grupama, kao i zajednici u celini, oslanjaju se na GLOCAL, SDGs, Hands-on principe.
Dodatne informacije
  • Broj članova kluba
  • Broj organizovanih akcija
  • Broj podržanih projekata
  • Visina donacija
Aktuelnosti

Aktuelnosti