Rotari dunavska alijansa. Pretvorimo reku od granične linije u nešto što nas povezuje

U subotu, 6. maja, pod sloganom Discover, connect, preserve, develop, u reprezentativnom objektu Bononia Estate, na samoj obali Dunava u blizini bugarskog grada Vidina, čarterovana je Rotari dunavska alijansa

Na inicijativu Violine Kostove, Distriktne guvernerke Rotari Bugarske (Distrikt 2482), Hristine Malčevske (Komitet za međunarodnu saradnju Distrikta 2482, i bivša predsednica RC Sofia International), i Veronike Botsove, izabrane predsednice ERIC – Rotaract Europe, Rotari klubovi iz podunavskih zemalja su pozvani da u okviru Rotari dunavske alijanse ulože zajedničke napore na jačanju razvojnog partnerstva, i kreiraju zajedničke održive projekte od koristi za podunavske regije u svim državama. 

Rotari dunavskoj alijansi se pridružilo pet klubova iz našeg Distrikta: RC Bor, RC Smederevo, RC Beograd International, RC Pančevo i RC Novi Sad Neoplanta. 

decor